uslugi-platne-36.jpg

 • Pełna obsługa ceremonii pogrzebowej o charakterze wyznaniowym i świeckim,
 • Przewiezienie zmarłego z domu, szpitala oraz innych miejsc,
 • Przechowanie i przygotowanie zmarłego do pochówku,
 • Kosmetyka pośmiertna,
 • Trumny, urny, akcesoria, wieńce i wiązanki,
 • Przewóz zwłok w kraju i za granicą,
 • Kremacje i ekshumacje,
 • Odzież żałobna,
 • Udział Mistrza Ceremonii w pogrzebach świeckich,
 • Krzyże, tabliczki,
 • Fotografowanie i filmowanie ceremonii pogrzebowej,
 • Oprawione zdjęcie zmarłego jako element pogrzebu,
 • Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej (skrzypce bezpłatnie),
 • Możliwość uczestnictwa w pogrzebie symboli wyznaniowych, 
  (sztandary, obrazy,krzyże różnych wyznań itp.),
 • Przewóz osób uczestniczących w pogrzebie (autokar),
 • Nekrologi w prasie,
 • Na wniosek Rodzin dokonywanie opłat  w zarządach cmentarzy.